Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33343691
hoạt động đoàn thể
Kết quả công tác xây dựng Đảng Quý III năm 2014

       1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 
       Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho 75 cán bộ chủ chốt và chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP; chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), về tình hình biển đảo và các ngày lễ trong quý.  

       Cấp ủy các cơ sở đảng đang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 9 khóa XI; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong quý theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP; tiếp tục duy trì thực hiện tiếp xúc, đối thoại với người lao động, học viên, người sau cai.
 
       2- Công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên:
       Đã kết nạp 10 đảng viên mới, lũy kế từ đầu năm là 28, đạt 80% chỉ tiêu Nghị quyết năm; phát 14 thẻ đảng viên đợt 02/9 và lập thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 trường hợp.

Đồng chí Lê Minh Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP (bên phải) tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

       3- Công tác cán bộ:
       Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn y 01 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2010 - 2015.  
 
       Đã cử 03 cán bộ học Cử nhân Chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 5 và 08 cán bộ, viên chức đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
 
       4- Thực hiện Nghị quyết TW 4 - khóa XI:
Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP và cấp ủy các cơ sở đảng tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI trong quí III/2014. 
 
       5- Công tác kiểm tra, giám sát:
       Ban Thường vụ Đảng uỷ Lực lượng TNXP đã kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quy chế làm việc, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ tại 01 Đảng ủy cơ sở và 01 Bí thư Đảng ủy cơ sở; giám sát thực hiện việc tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4 và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị - khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm tại 01 Đảng ủy cơ sở và 01 Bí thư Đảng ủy cơ sở. Tiếp tục cử cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng ủy Lực lượng TNXP giám sát sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW tại các cơ sở đảng trực thuộc. 
UBKT Đảng ủy Lực lượng TNXP đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2014. Đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 02 đảng ủy cơ sở về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng và 01 đảng ủy cơ sở về thu chi đảng phí trong 6 tháng đầu năm 2014.
 
       6- Thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TW khoá X:
       Đảng ủy Lực lượng TNXP đã triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban chấp hành TW khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
       Các cơ sở đảng tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; trong đó, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nhiên liệu, điện, văn phòng phẩm, chi phí quản lý.
 
       7- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
       Cấp ủy các cơ sở đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị có nền nếp. 
 
       8- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
        Các cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức thảo luận nội dung chuyên đề 2 và 3 của chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; từng cán bộ, đảng viên, viên chức có đăng ký nội dung rèn luyện theo từng chuyên đề; tiếp tục duy trì tổ chức kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, chào cờ đầu tuần và sinh hoạt 2 đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Công Khánh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Lực lượng TNXP (thứ 3 từ trái qua) trao giải cho các Chi bộ thực hiện tốt việc kể chuyện về Bác Hồ trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần
 
       9- Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo hai đoàn thể:
      Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP tiếp tục lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động 2 đoàn thể thông qua Chương trình công tác quý III/2014 của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP; đã triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2014) và 15 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2014), hướng dẫn xét chọn điển hình “Dân vận khéo” năm 2014; chỉ đạo phổ biến và thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về ban hành Qui chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW về ban hành Qui định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị khóa XI.
 
       Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo thực hiện qui chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại đơn vị; tiếp tục thực hiện kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 07/01/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP thực hiện Chương trình hành động số 35-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Lực lượng TNXP; thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Lực lượng TNXP về công tác dân vận.
 
Phan Quang Hùng
 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn