Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32453889
hoạt động đoàn thể
Kết quả thực hiện công tác Đảng quý III năm 2013
 
       Nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên và người lao động an tâm tư tưởng, chấp hành tốt nội qui, qui định của cơ quan, đơn vị, tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao; đa số học viên và người sau cai tư tưởng ổn định, thể hiện chấp hành tổ chức kỷ luật đơn vị, tích cực tham gia học tập, lao động, rèn luyện và tham gia các hoạt động do đơn vị tổ chức.  
Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 7- khóa XI cho cán bộ chủ chốt và chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2013 (47 người tham gia).
 
       Đảng bộ Lực lượng TNXP hiện có 08 cơ sở đảng với 460 đảng viên (50 đảng viên dự bị). Trong kỳ, toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP kết nạp 12 đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức cho 08 đồng chí và phát 19 thẻ đảng viên đợt 2.9; lập thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 trường hợp.
 
 
Bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2013
 
       Trong kỳ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Lực lượng TNXP đã thực hiện hoàn thành và báo cáo Thành ủy danh sách qui hoạch nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Thành ủy quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chuẩn y và chỉ định 8 cấp ủy viên của các cơ sở đảng; cử 13 cán bộ đi đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính; báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐU của BTV Đảng ủy Lực lượng TNXP về thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI về xây dựng Đảng theo Kết luận 114-KL/TU của BTV Thành ủy; tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2013.
 
       Ban Thường vụ Đảng uỷ Lực lượng TNXP đã hoàn thành kiểm tra 8/8 cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận của cấp ủy cơ sở về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI; kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 của các cơ sở đảng trực thuộc và giám sát 02 cấp ủy cơ sở đảng về lãnh đạo và tổ chức thực hiện qui chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại đơn vị. Trong kỳ đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho 31 trường hợp phục vụ cho công tác cán bộ, cơ cấu vào cấp ủy, phục vụ phát triển Đảng và phục vụ công tác nhân sự 2 đoàn thể.
Các cơ sở đảng tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình hành động của đơn vị thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; trong đó, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nhiên liệu, điện, văn phòng phẩm, chi phí quản lý.
Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013 tại các cơ sở Đảng trực thuộc; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng cử 17 cán bộ, đảng viên dự các lớp tập huấn công tác quy chế dân chủ cơ sở do Ban Dân vận  Thành ủy tổ chức.
 
       Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP hướng dẫn các cơ sở Đảng tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cơ sở Đảng trực thuộc đã hoàn thành việc thảo luận nội dung chuyên đề phong cách Hồ Chí Minh về quần chúng, dân chủ và nêu gương; hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức đều có thực hiện đăng k‎ý và báo cáo kết quả rèn luyện, phấn đấu trong sinh hoạt chi bộ; tiếp tục kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi chào cờ đầu tuần và trong sinh hoạt chi bộ, 2 đoàn thể.

                                                                               Ban Biên tập 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn