Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34128838
hoạt động đoàn thể
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016, tại thủ đô Hà Nội, trong đó họp phiên trù bị ngày 20/01/2016, khai mạc chính thức ngày 21/01/2016. Đây là sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước ta trong năm 2016. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

          Có 1.510 đại biểu tham dự Đại hội; đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (74 tuổi); đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Vàng Thị Lun, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu (27 tuổi).

          Đại biểu tham dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng là 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, như: bầu Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí; bầu Ban Bí thư gồm 3 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thực tiễn sinh động, phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, dân tộc. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh vô tận. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

                                                                                      Thiện Nhân

(nguồn: Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)

         

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn