Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34402274
hoạt động đoàn thể
Xây dựng Đảng bộ Lực lượng TNXP trong sạch, vững mạnh

       Trên cơ sở hợp nhất 2 tổng đội TNXP thành Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/9/1977, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Lực lượng TNXP trực thuộc Thành ủy, có 9 chi bộ trực thuộc với 28 đảng viên. Ngày 31/7/1985, Đảng bộ cơ sở Lực lượng TNXP được chuyển thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tính đến nay, Đảng bộ Lực lượng TNXP đã qua 10 kỳ Đại hội.

       Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Lực lượng TNXP sau khi được chỉ định, đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 9/1977 - 6/1979. Đảng bộ Lực lượng TNXP đã lãnh đạo các đơn vị nỗ lực phục vụ chiến trường biên giới Tây Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

       Sau khi được chuyển thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Đảng bộ Lực lượng TNXP tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Phương hướng chung được thông qua tại Đại hội lần này là: “Tổ chức một bộ phận trong các tầng lớp thanh niên Thành phố thành những mũi nhọn xung kích thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội của Thành phố về xây dựng kinh tế, xây dựng con người mới, góp phần giữ vững an ninh củng cố quốc phòng”.

       Giai đoạn 1991 - 1995 là giai đoạn Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, Đảng bộ Lực lượng TNXP cũng có những điều chỉnh về nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế. Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ V “xác định nhiệm vụ kinh tế là chủ yếu” và “tiếp tục thực hiện một phần các nhiệm vụ xã hội do Thành phố giao là giáo dục thanh niên chậm tiến, định cư TNXP trên những vùng đất mới”. Năm 1994, Đảng bộ Lực lượng TNXP tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, tổng kết các hoạt động của TNXP trong cơ chế thị trường để đối chiếu với nhiệm vụ chính trị được giao và đề ra những giải pháp điều chỉnh và phát triển đúng hướng. Sau Hội nghị này, Lực lượng TNXP có cuộc điều chỉnh nhằm khẳng định lại chức năng xã hội của Lực lượng TNXP và công tác xã hội được xem là nhiệm vụ trong tâm xuyên suốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt trước Đại hội lần thứ X

       Tháng 8/2015, Đảng bộ Lực lượng TNXP tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; xung kích, năng động, sáng tạo trong tham gia xây dựng và phát triển thành phố”. Về nhiệm vụ, “phải luôn nhận thức và quán triệt nhiệm vụ xã hội là trọng tâm, nhiệm vụ kinh tế là quan trọng, nhằm hỗ trợ cho nhiệm vụ xã hội”.

       Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP của từng nhiệm kỳ, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc luôn lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng mối quan hệ tốt với địa phương nơi đóng quân, quan tâm hơn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động; bộ máy tổ chức từ Lực lượng đến cơ sở được tăng cường, hoạt động có hiệu quả hơn; thực hiện tốt công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Lực lượng TNXP trong tình hình mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển thực lực chính trị, tăng cường lãnh đạo hoạt động hai đoàn thể.

       Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Lực lượng TNXP đã kết nạp hơn 1.100 đảng viên mới. Hiện Đảng bộ Lực lượng TNXP có 8 cơ sở đảng trực thuộc (6 đảng bộ và 2 chi bộ cơ sở) với 491 đảng viên.

                                                Khánh Linh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn