Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38111577
hoạt động đoàn thể
Sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I

     Ngày 12/4/2023, Đảng ủy Lực lượng TNXP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy Lực lượng TNXP, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

     Trong  quý 1, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội và dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực; đa số cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tư tưởng an tâm, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao; người cai nghiện ma túy có tư tưởng ổn định, chấp hành tổ chức kỷ luật đơn vị, tích cực tham gia học tập, lao động, rèn luyện và các hoạt động do đơn vị tổ chức. Các đơn vị cũng đã khen thưởng cho 33 tập thể và 66 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kỳ, đã kết nạp 06 đảng viên, đạt 20% chỉ tiêu Nghị quyết năm. Ban Thường vụ Đảng ủy tặng giấy khen cho 01 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền. Lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 47 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP (28/3/1976 - 28/3/2023) cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động…

Đồng chí Đỗ Hữu Chính, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Lực lượng TNXP phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP yêu cầu trong quý 2 các đơn vị cần quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; giải quyết thông suốt công tác tư tưởng, dân vận tại đơn vị; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá trên không gian mạng; đẩy mạnh thực hiện chủ đề của năm 2023 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Hoàng Vân

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn