Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34398759
hoạt động đoàn thể
Lớp bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị

       Nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, ngày 22/8/2017, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị cho 45 đoàn viên của đơn vị.

 

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị 

        Đồng chí Cao Linh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Lực lượng TNXP đã truyền đạt cho đoàn viên các nội dung như: Những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta; về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       Trước đó, ngày 10/8/2017, Đoàn cơ sở Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn cho 15 thanh niên ưu tú. Báo cáo viên là đồng chí Cao Linh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Lực lượng TNXP.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn

       Các đoàn viên, thanh niên được trang bị những kiến thức về lý luận, nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quá trình phấn để trở thành người đoàn viên…

       Qua đây giúp đoàn viên, thanh niên ý thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động phong trào tại đơn vị. 

Công Thành, Bùi Mỉ

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn