Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34396888
hoạt động đoàn thể
Đại hội đảng viên tại các Đảng bộ cơ sở

       Trong các ngày 29/5, 02/6, 09/6/2015, Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP (Cơ quan), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP và Đảng bộ Cơ sở xã hội Nhị Xuân lần lượt tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020.
       Đại hội đã nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; thông qua báo cáo tổng hợp góp ý các dự thảo văn kiện của cấp trên (văn kiện đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020) và báo cáo tổng hợp góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội của cơ quan, đơn vị.
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng viên Đảng bộ Cơ quan

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ mới

       Trong nhiệm kỳ qua, các Đảng bộ cơ sở đã chủ động, nghiên cứu sáng tạo và vận dụng phù hợp các Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy Lực lượng vào thực tiễn; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, lãnh đạo hai đoàn thể và phát huy đầy đủ dân chủ cơ sở, tính tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ…
       Các đại biểu tham dự Đại hội đã có những góp ý sâu sắc cho văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020; biểu quyết thông qua báo cáo chính trị; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban chấp hành Đảng bộ của cơ quan, đơn vị đủ năng lực lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả:      Đồng chí Lê Minh Khoa (thứ 5 bên phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015 – 2020
      

       Tại Đại hội đảng viên Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành, 21 đảng viên tham dự đại hội cấp trên (02 dự khuyết), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành, 30 đảng viên tham dự đại hội cấp trên (02 dự khuyết), đồng chí Nguyễn Thanh Nhựt, Chủ tịch Hội đồng thành viên tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội Đảng bộ Cơ sở xã hội Nhị Xuân đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành, 16 đảng viên tham dự đại hội cấp trên (02 dự khuyết), đồng chí Bùi Thanh Tuấn, Giám đốc Cơ sở xã hội Nhị Xuân tiếp tục giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2020.Biểu quyết tại Đại hội

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ


Đồng chí Lê Minh Khoa (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa cho Ban chấp hànhĐảng bộ Cơ sở Nhị Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020


Hùng Trần, Công Ích

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn