Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34402300
hoạt động đoàn thể
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

       Chiều 17/8/2016, Đảng ủy Lực lượng TNXP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của Lực lượng TNXP. Thời gian học tập và thảo luận là 1,5 ngày.

 TS. Nguyễn Việt Hùng báo cáo các chuyên đề

        TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố đã báo cáo các chuyên đề: Những nội dung cơ bản và mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau khi nghe quán triệt nội dung, các đồng chí tham dự Hội nghị được chia thành 03 Tổ đã thảo luận về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” của Đảng ủy Lực lượng TNXP và viết bài thu hoạch.

Quang cảnh buổi quán triệt Nghị quyết

        Các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Lực lượng TNXP sẽ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chương trình hành động của Đảng bộ, Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị mình trong tháng 9/2016.

Hùng Trần

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn