Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38072592
hoạt động công ích
Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018
       Ngày 25/5/2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018. Tham dự có đồng chí Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP; đại diện Công đoàn, phòng Tổ chức - Lao động tiền lương Lực lượng TNXP cùng 137 người lao động đại diện cho gần 2.000 người lao động của Công ty.       
 
       Tại hội nghị, các thành viên đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu người lao động năm 2017; báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể; nội quy lao động; việc trả lương, trả thưởng cho người lao động; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của người lao động cho dự thảo văn kiện Hội nghị; báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về các ý kiến góp ý; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 05 thành viên, bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia tiếp xúc đối thoại gồm 09 thành viên. 
 
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Khoa ghi nhận những thành quả đạt được của tập thể người lao động Công ty; yêu cầu tập thể người lao động phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được. Năm 2018, Công ty cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động công ích; tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động giữ xe, nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu; tập trung triển khai thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ tổng hợp Thành phố; tăng cường đăng ký thực hiện sáng kiến cải tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.
 
 Dịp này, có 09 tập thể được nhận khen thưởng cấp đơn vị; 06 cá nhân nhận giấy chứng nhận “Chiến sĩ thi đua” năm 2017.

Huỳnh Thu Thủy

    

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn